top of page

Aşıların Etkinliğini Arttırır

Yapılan çalışmalar düzenli olarak Spirulina kullanan hayvanlarda, aşı sonrası antikor yanıtının daha hızlı ve güçlü olduğu kanıtlanmıştır.

Aşıların Etkinliğini Arttırır

Aynı çalışma üstün hasat kalitesinde Spirulina’nın, mukozal ve sistematik bağışıklık tepkisini ve bağırsak mikrobiyota stabilitesini düzenlediğini de kanıtlamıştır. Bunun anlamı hem ishal hem de kabız durumlarında düzenleyici etki gösterebildiğidir.

Colorful Aesthetic 3D Round Art Catalog Cover A4 Document (210 × 97 mm) (190 × 50 mm).png
Colorful Aesthetic 3D Round Art Catalog Cover A4 Document (210 × 97 mm) (190 × 50 mm) (1).
bottom of page