top of page

Game Changer (Oyun Değiştirici) Nedir?

Zaman içerisinde bazı fikirler insanların yaşama biçimini, toplumların işleyişini ve hatta tarihin akışını değiştirdi.


Bu fikirler,

 • Ne olduğunu görebilen,

 • Ne olabileceğini öngörebilen

 • Bu durumdan çıkar elde etmeye değil, inandığı değişiklikleri yaratmaya kendini adamış kişiler ya da kurumlar tarafından hayata geçirilmiştir.


Oyunun kurallarını değiştirenler, yaşam tarzımızı ve bakış açımızı değiştirebilecek bazen benzersiz, bazen de sıradan fikirler üzerinde kendi vizyonlarının, iradelerinin ve kişiliklerinin gücünü ortaya koyan insanlardır.


Oyunun kurallarını değiştirenler, içinde yaşadığımız ortamı küçük ya da büyük ölçekte dönüştürecek değişikliklere öncülük edebilir.


Kim?

 • Oyun değiştirici oyunun kurallarını değiştiren ve işlerin yapılma şeklini önemli ölçüde değiştiren kişi veya şirkettir.

 • Oyunun kurallarını değiştiren bireyler genellikle kişilik özelliklerini ve tutumlarını değişimi tetiklemek için kullanırlar.

 • Oyunun kurallarını değiştiren şirketler, yeni ve yenilikçi ürün ve hizmetler, çalışma yolları, verimlilik, üretim yöntemleri ve pazarlama stratejileri ararlar.

 • Oyunun kurallarını değiştirenler, onlara karşı çıkanların, sıkıntıların ve belirsizliğin üstesinden gelir.

 • Oyunun kurallarını değiştiren biri ya da bir şirket olmak; zaman, kararlılık ve bağlılık gerektirir.


Nasıl?

 • Oyunun kurallarını değiştirenler; mümkün olanı, şu anda yapılmakta olanla karşılaştırır.

 • Oyun değiştiriciler statükoda bir değişimi teşvik ederler.

 • Takip ettikleri değişiklikler radikal olabilir ve başkalarının anlaması zor olabilir ya da etik ve ahlaki olarak mantıken beklenmesi gereken ama kimse tarafından uygulanmaması nedeniyle mevcut haliyle kabul görmüş de olabilir.

İşte, oyun kurallarını değiştirenler:


Eğer şirketse uygulamalarıyla, bireyse beklentilerine dair taleplerini vurgulayarak

 • Yeni bir bakış açısı,

 • Farkındalık ve

 • Beklenti çizgisi yaratırlar.


Bu nedenle oyunun kurallarını değiştirenler,

 • Yeni kavramları harekete geçirebilen,

 • Değişim arzusunu ve değişimi kabul etmeyi teşvik eden ve

 • Değişimin kendisini yaratabilen kişi veya şirketlerdir.


Oyunun kurallarını değiştirenler:

 • Eğer bireyse, insanların neyi algıladığını ve nasıl yaptığını etkilemek için sıklıkla kişilik özelliklerini ve tutumlarını kullanır.

 • Eğer şirketse, "rakiplerinden farklılaşma"yı amaç değil, araç olarak kullanırlar ve bu yolda iş yüklerini arttırarak kendilerini zorlayan beklentileri kendileri oluştururlar. Bu araç, rakiplerini de kendisi gibi olmaya ve böylece hitap edilen kitleye gerçek yararı sağlamaya hizmet eder.


Genel olarak oyunun kurallarını değiştirenler:

 • Başkalarının yapmadığı şeyleri arayıp görerek olayların gerçekleşmesini sağlar.

 • Küçük veya büyük şekillerde yenilikçi olmaya çalışırlar.

 • Daha da önemlisi, ısrarcı, kararlı, cesur, enerjik, vizyon sahibi ve çalışkan olarak aradıkları ilerlemeyi sağlayacaklarını bilirler.

Hedeflerine ulaşmak için gerekli bilgi ve deneyime sahip olmadıklarını fark ederlerse bu bilgi ve deneyimi insanüstü gibi görünen bir çabayla elde ederler.


Özetle:

The Jamie Foxx Show'un 1998 yılında yayınlanan bölümüyle ünlenmiş, "Oyuncudan değil, oyundan nefret et," sözünün aksine oyun değiştiriciler oyunu oynamayı reddeder ve oyunculara, farklı bir oyunun mümkün olduğunu göstermeyi hedefler.


Çünkü, Martin Seligman'ın söylediği gibi:

İyi yaşam, yaşamın ana alanlarında her gün kendinize özgü güçlerinizi kullanarak mutluluk elde etmekten ibarettir. Anlamlı yaşam için, buna bir bileşen daha eklenmesi gerekir: Aynı güçlü yönleri; bilgiyi, gücü veya iyiliği ilerletmek için kullanmak.

Doğa ile uyumun getirdiği sağlıkla, huzurla ve güvenle...

Kaynaklar


Commentaires


bottom of page